Fecha: 06/03/2023
Fuente: Irekia
Acceder a la fuente

Ondorengo gidaren irudi partziala: Boluntariotza adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko bitarteko gisa. Hezitzaileentzako gida berritzailea (Gaztela-Mantxako Unibertsitatea, 2022)

Lau erakundek eskuliburu metodologiko bat egin dute 50 urtetik gorako pertsonen mentoretza-prozesuari laguntzeko, gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonekin lan egiteko boluntario gisa prestatzeko helburuarekin

Gaztela-Mantxako Unibertsitateak (UCLM), Erromako LUMSA Unibertsitateak (Italia), Nikosiako SYNTESISk (Zipre) eta Jelenia Góra-ko (Polonia)  Aktywni XXI, fundazioak bultzatu dute proiektu hau. 9 ikasketa-saio gidatu eskaintzen ditu, mentoretza-lanetan prestatu nahi duten adinekoentzat, gizarteratzeko proiektuak garatzeko.

Bizitza sozialki aktiboa izateko, garapen pertsonalarekin jarraitzeko eta ezagutzak eskuratzen jarraitu nahi izateko beharrak adineko pertsonak, gero eta gehiago, gizarte-jardueretan parte hartzera eta boluntariotza-lanak egitera eramaten ditu, beste pertsona batzuekin denbora, esperientzia eta ezagutza eskaintzeko eta partekatzeko. Egindako lanak adierazten duen bezala, boluntariotza-lanak garatzeko bizitzaren esperientziarekin eskuratzen diren gaitasunak eta trebetasunak behar dira; horregatik, adineko boluntarioek esperientzia aberatsa eta garrantzitsua izan dezakete, adibidez, mentoretza-lanak egiteko.

Eskuliburuak boluntariotzaren eta mentoretzaren kontzeptuak definitzen eta ezaugarritzen ditu. Boluntariotzari dagokionez, adierazi du “ordaindu gabeko lan kontziente eta autoinposatu gisa definitzen dela, beste pertsona batzuen, gizarte baten edo erakunde baten mesedetan”. Beraz, boluntarioek jarduerak doan egiten dituzte, baina ez eskuzabaltasunez; izan ere, trukean, onura ez-material ugari jasotzen dituzte, hala nola bizitzaren zentzua, gogobetetzea, errealizazio pertsonala eta besteen estimazioa, besteak beste. Adineko pertsona boluntarioek denbora libre ugari izaten dute, eta, batzuetan, guztiz berritzaileak zaizkien egoerak bizi izaten dituzte. Egoera horiek gizarte-arau eta balio desberdinei aurre egitea edo gizarte-identitate desberdinekin erlazionatzea dakarte (arraza, klase, genero, adin edo gaitasun aldetik), eta, beraz, profesional baten gidaritza gomendatzen dute boluntariotzari bizi-jarduera berri gisa behar bezala aurre egiteko. Mentoretzari dagokionez, eskuliburuak mentorearen eta ikaslearen arteko lankidetza-harremantzat hartzen du, ikaslearen potentziala deskubritu eta garatzeko, esperientziak eta ezagutza partekatzen dituzten aldizkako elkarrizketen bidez.

Eskuliburu honetan aztertu dugun 50 urtetik gorako boluntarioen mentoretza babesteko prozesua gizarteratzea sustatzeko esperientzietan oinarritzen da. Horri dagokionez, azpimarratzen da mentoretza eraginkorreko esku-hartze batek gizarteratzearen askotariko dimentsioak barne hartu behar dituela: fisikoa (etxebizitzarekin lotuta; gizabanako bat bizi den eta luzaroan lan egin dezakeen ingurunea), psiko-soziala (kide izatearen zentzua, ongizatea, familiarekiko eta gizarteko gainerako kideekiko harremana) eta okupazionala (hezkuntza, kultura batekiko konpromisoa, aisialdiko jarduerak, eta abar). arreta berezia jarriz dimentsio desberdinetan kontuan hartzen den arrakala digitalari. Azken alderdi hori bereziki garrantzitsua da gizarteratzean inplikatutako adinekoentzat, beren homologo gazteenek baino gaitasun digital gutxiago izan baititzakete.

Lan metodologia  mentoreak diren adineko pertsonentzat

Normalean, helduen hezkuntzaren esparruan ikasteko erabiltzen diren metodoak metodo aktibo gisa definitzen dira, dimentsio emozionalari eta esperientzia pertsonalei erantzuten dietelako, taldearen dinamika eta potentziala erabiltzen dutelako eta pertsonen arteko harremanen subjektibotasuna kontuan hartzen dutelako. Adinekoekin lan egiteko eskuliburuak iradokitzen dituen proposamenak honako hauetan oinarritzen dira:

  • Teknika problematikoak eta sortzaileak (eztabaida, eztabaida, ideia-jasa, kasuen azterketa): aurkikuntza bidezko ikaskuntza.
  • Adierazpen- eta balorizazio-teknikak (dramatizazioa, eszenaratzea, mapa mentala, proiektuen metodoa, etab.) parte hartzen duten adineko pertsonen inplikazio emozional handian oinarritutako bizipenen ikaskuntza gisa.
  • Gamifikazio-elementuekin egindako entrenamendu-jolasak (karta-jokoak, mahai-jokoak, joko taktikoak, etab.), lehia osasuntsua, ezarritako arauen obedientzia, besteen entzutea eta lankidetza irakasten dutenak.
  • Taldean erabakiak hartzeko teknikak (arrain-eskeletoa, erabaki-zuhaitza, diamantea, elur-bola, etab.), lankidetzaren bidezko ikaskuntza gisa, taldeko komunikazio-gaitasuna, konpromisoaren artea, erabakiak hartzea eta erantzukizunak hartzea sustatzen duten teknikekin.

Era berean, gomendatzen da adineko pertsonen mentoretza-prozesuan tutoretza-lana beren gain hartzen dutenen aholku batzuk kontuan hartzea. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: eskolak prestatzeko beharra, parte hartzen duten adinekoen arteko interakzioa eragiteko moduan; kontseilari laguntzaile izateko rola hartzea, beharrezko informazioa nola eta non lortu erakusteko; talde-lana antolatzea, eztabaida, lankidetza, pentsamendu kritikoa eta analitikoa sustatzeko; pertsona guztien parte-hartze aktiboa sustatzea, hori gabe prozesu kognitiboa osatugabea eta ez-eraginkorra baita; edo esperientziak partekatzea lan-/ezagutza-eremuetan. Eginez ikasi behar da, esperimentatu eta deskubrituz, adinekoen eguneroko bizitzan erabilgarriak diren trebetasunak hobetzen dituzten metodo aktiboekin.

Hala, kasu bakoitzean erabili beharreko metodoak eta teknikak taldearen premia eta gaitasunetara, helburuetara eta instrukzioa bere gain hartzen duen pertsonaren gaitasunetara egokitu beharko dira.

Horregatik, 50 urtetik gorakoei mentoretza-prozesuen bidez eta etorkizuneko mentore boluntario gisa ikasten laguntzeko, eskuliburu honek eszenatoki erabilgarrien katalogo zabal bat eskaintzen du, mentoreekin eta boluntarioekin lan egiteko metodo eta teknikekin, adinekoak, immigranteekin eta errefuxiatuekin lan egiten duten boluntarioak eta familia desegituratuak eta borondatezko arreta behar duten adinekoak ahalduntzea lortzeko.

Gai honi buruz argibide gehiago nahi izanez gero, ondorengo argitalpenera jo dezakezu: Boluntariotza adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko bitarteko gisa. Hezitzaileentzako gida berritzailea (Gaztela-Mantxako Unibertsitatea, 2022)