Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 2016ko maiatzaren 12ko 6/2016 Legeko 19. artikuluak xedatzen du Euskadiko hirugarren sektore soziala sustatzeko neurriei buruzko txostenak urteroko aldizkakotasunez prestatzeko betebeharra. Horrekin lotuta, honako hau aipatzen du: “txosten horren izaera publikoa izango da eta sektore publikoak zein sektore pribatuak bultzatutako sustapen-neurri guztiei buruzko informazio eguneratua eta sistematizatua jasoko du” (2. paragrafoa).

Legeak xedatutakoaren arabera, txostenaren helburua da erabilgarri dauden neurriak xehetasun osoz ezagutzea ahalbidetuko duen EHSSaren aldeko sustapen-ekintza publiko eta pribatuaren aldizkako panoramika eskaintzea txostena prestatu aurreko urtean sustatu ahal izateko.

Sustapen-neurriaren definizioa

Edozein ekintza zehatz (modu operatiboan definitituakoa) eta baliabideak jasotzen dituena (taldeak, aurrekontua…), EHSS osatzen duten erakunde eta sareak garatzera eta hobetzera zuzendutakoa eta erakunde eta sare horietatik kanpo dauden eragileek egindakoa edo bultzatutakoa, horiek diseinatzeko, garatzeko eta/edo ebaluatzeko garaian duten parte-hartzea albo batera utzi gabe.

Txostenak egiteko zikloa

EHSSaren sustapen-ekintzaren deskribapeneko eta azterketako zikloak lau urteko izaera du eta bi txosten mota jasotzen ditu:

  1. Txosten orokorra: horren helburu nagusia da sustapen-ekintza guztiak egin aurreko urteari dagozkion deskribapena eta balorazioa eskaintzea eta hobetzeko proposamen eta orientazioak zehaztea.
  2. Txosten tematikoa: horren helburua da sustapen-ekintzako kategoria edo alderdi espezifikoak sakontzea (gehienetan, azterketa kualitatiboekin eta txosten orokorrean identifikatutako hobekuntza-proposamenekin edo txosten horretan sustapen-ekintzaren ahulezia edo gabezia gisa jasotako elementuekin lotutakoak).

Horrenbestez, txosten orokorra sustapen-ekintza osoaren panoramika orokorra eskaintzea den bitartean, txosten tematiko bakoitzak bere arreta handik sortutako gai espezifikoetan jartzen du bereziki.

Bigarren ziklotik aurrera, txosten orokorrek ziklo ugarien arteko sustapen-ekintzaren azterketa ebolutiboa jasotzen dute laurtekoen artean gertatu diren aldaketak identifikatu eta bistaratu ahal izateko.