Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza; Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia (2024). Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren berrikuntzarako eta digitalizazio-prozesuetarako dirulaguntzak. Bilbao, Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia, 41 p.

Txosten honek Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Saileko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren eskariari erantzuten dio, alde batetik, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko (aurrerantzean, EHSS) erakunde guztiek jaso ditzaketen berrikuntzarako dirulaguntzen informazio eguneratua izateko eta, bestetik, digitalizazio-prozesuentzako edo eraldaketa digitalerako dirulaguntzena.