Gure eta gureak ez diren faktoreetatik zeinek dakarte guk komunikabideetan presentzia egonkorra izatea?