6/2016 LEGEA, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa
Buletin zenbakia: - Buletin data: - Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social
Buletin zenbakia: - Buletin data: - Espainako Aldizkari Ofiziala
283/2012 DEKRETUA, abenduaren 11koa, Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzekoa
Buletin zenbakia: - Buletin data: - Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria