Argitalpen data: 03/05/2022
Iturria : Espainako Aldizkari Ofiziala
Erakundea: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Arloa: Espaina
Izaera: VERDADERO
Fecha de Inicio: 04/05/2022
Fecha de Finalización: 31/05/2022
Erakunde mota: Administración General del Estado