Argitalpen data: 15/12/2023
Iturria : Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
Erakundea: Aiarako Kuadrilla
Izaera: VERDADERO
Fecha de Inicio: 15/12/2023
Fecha de Finalización: 30/01/2024
Erakunde mota: Mancomunidad