Ver este email online / Email hau online ikusi

 


JARDUNALDIA

 


JORNADA

 
 

GAZTEAK HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO ERAKUNDEETAN SARTZEA: Motibazioak, itxaropenak eta harrerak

 

LA INCORPORACÓN DE PERSONAS JÓVENES A LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR SOCIAL: Motivaciones, expectativas y recepciones

 
 

Data: 2024ko martxoaren 6an.
Lekua: Europa Biltzar Jauregian (Florida Aretoa).

 

Fecha: 6 de marzo de 2024.
Lugar: Palacio de Congresos Europa (Sala Florida).

 
 

2020ko Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Liburu Zuriaren arabera, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak heldutasun-maila bat lortzen ari dira, eta horrek hainbat erronka planteatzen ditu: plantillen belaunaldi-erreleboari eta oinarri sozialari aurre egitea, eta, aldi berean, eta pertsona horiek aritzen diren erakundeekin lotzeko eta konprometitzeko estilo eta egiteko modu berriak integratzea eta asimilatzea.

 

Según el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi de 2020, las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi están alcanzando cierto grado de madurez, lo cual plantea el desafío de afrontar el relevo generacional de sus plantillas y su base social y, al mismo tiempo, de integrar y asimilar nuevas formas de hacer y nuevos estilos de vincularse y comprometerse con las organizaciones que pueden portar esas personas.

 
 

Jardunaldi honetan, erakundeen belaunaldi-erreleboari eta gizarte-iraunkortasunari buruz hausnartu nahi dugu, erakundeotan sartzen diren gazteen ikuspegitik. Zer motibazio dituzte gazteek Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeetako profesional edo boluntario gisa parte hartzeko? Zer irudi eta itxaropen dituzte gure erakundeei buruz bertan sartzean? Zer errealitate aurkitzen dute? Eta Hirugarren Sektore Sozialaren aldetik, zer espero eta zer jasotzen dute erakundeek iristen diren gazteengandik?

 

En esta jornada queremos reflexionar sobre el relevo generacional y la sostenibilidad social de las organizaciones desde el punto de vista de las personas jóvenes que se incorporan a ellas. ¿Qué motivaciones tienen las personas jóvenes para formar parte como profesionales o voluntarias de las organizaciones del Tercer Sector Social? ¿Qué imagen y expectativas tienen de nuestras organizaciones al entrar en ellas? ¿Qué realidad se encuentran? Y desde el lado del Tercer Sector Social, ¿qué esperan y qué reciben las organizaciones de las personas jóvenes que llegan a ellas?

 
 


EGITARAUA

 


PROGRAMA

 
 

11:00. Parte-hartzaileen harrera.

11:05. Jardunaldiaren aurkezpena.

11:10. Elkarrizketa-mahaiak:

  • 11:10. 1. Mahaia. Gazteak EHSSra sartzeko motibazioak eta bideak.
  • 11:40. 2 Mahaia. EHSSn sartzen diren gazteek dituzten itxaropenak eta beren errealitatea.
  • 12:10. 3 Mahaia. Gazteei harrera egitea EHSSko erakundeetan: pertzepzioak, erronkak eta aukerak.


12:40. Publikoarekin hausnartzeko tarte irekia.

13:00. Jardunaldiaren itxiera.

 

11:00. Admisión y acogida de participantes.

11:05. Presentación de la jornada.

11:10. Mesas de diálogo:

  • 11:10. Conversatorio 1. Motivaciones y vías de acceso de las personas jóvenes al TSSE.
  • 11:40. Conversatorio 2. Expectativas y realidad que encuentran las personas jóvenes que se incorporan al TSSE.
  • 12:10. Conversatorio 3. La recepción de las personas jóvenes en las organizaciones del TSSE: percepciones, desafíos y oportunidades.


12:40. Espacio abierto de reflexión con el público.

13:00. Cierre de la jornada.

 
 


ESTEKAK

 


ENLACES

 
 

> Programa osoa (PDF)

 

> Programa completo (PDF)

 
 

> Izen-ematea 

> Inscripción 

 

Gordoniz 44, 1ª planta, 48002 Bilbao
promocion@3seuskadi.eus | T: 944 00 33 55
Para cambiar o cancelar tu suscripción, pulsa aquí.
Zure izen-ematea deuseztatzeko edo aldatzeko, klikatu hemen.

Mezu hau jaso duzu zure kontaktu datuak EDE Fundazioak (Simon Bolibar, 8 b, 48010 – Bilbo) erabiltzen dituzte gizarte, kultura eta hezkuntza arloetako informazio interesgarria jaso dezazun, eta ez dira hirugarrenen esku utziko. Informaziorik jaso nahi ez baduzu, datuak atzitu edo datuen erabilera mugatu nahi ba duzu, bidali posta elektroniko bat hona: promocion@3seuskadi.eus.

Se informa de que ha recibido esta comunicación porque sus datos de contacto se tratan por EDE Fundazioa (Simón Bolívar, 8 b, 48010 - Bilbao) para enviarle contenido de interés sobre los ámbitos social, cultural y educativo y no se facilitan a terceros. Si quiere dejar de recibir información, acceder a sus datos, o limitar el tratamiento envíe un correo electrónico a promocion@3seuskadi.eus.