Fecha: 22/01/2024
Fuente: Irekia
Acceder a la fuente

Etorkizuneko Haur eta Nerabeen Legea mugarri izango da Euskal Autonomia Erkidegorako. Arau horrek aurrerapen nabarmena ekarriko du Euskadin adingabeen eskubideak sustatzeko eta babesteko, horixe baita haien lehentasun nagusia. Legeak nabarmentzen du, halaber, haurraren edo nerabearen interes gorena, eta berariaz aitortzen du eskubide hori.

Eusko Legebiltzarrak ustez argituko duen araua aurretiazko lan luze baten ondoren dator: adostasun-lan horrek Eusko Jaurlaritza inplikatu du hainbat sailen bidez, beste erakunde publiko, gizarte-kolektibo, aditu eta alderdi politiko batzuekin, lege-esparru sendoa ezartzeko haur eta nerabe guztiak babesteko.  Izan ere, Legebiltzarrean lortutako akordioei adostasun berriak gehitu dakizkieke.

Lege honek adingabeen giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak sustatu eta bermatu nahi ditu, indarkeria eta babesgabetasun mota guztietatik babestuz. Haurrak edo nerabeak eskubide substantiboak ditu, bai eta gizartean modu autonomoan parte hartzeko gaitasuna ere. Hala, adingabeek entzunak izateko duten eskubidea aitortzen eta sakontzen du legeak.

Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak nabarmendu duenez, “lege honen muina da hainbat lege-agiritan sakabanatuta dauden eskubideak artikulatzeko eta ordenatzeko gaitasuna. Haren helburu nagusia da haurrekin eta nerabeekin lotutako politikak argitzea eta indartzea, eta gure erabaki guztien erdigunean haurren eta nerabeen interes gorena jartzea, hartutako ebazpen oro haien ongizatearen aldekoa izango dela bermatuz”.

Etorkizuneko arauak tratu onaren kontzeptua ere jasotzen du, bizitzeko eskubidearekin eta osotasun fisiko eta psikikoarekin lotuta. Horretarako, adingabekoak garatzeko eta babesteko kaltegarriak diren egoerak prebenitu eta horietan esku hartzea du ardatz, bai indarkeria-kasuetan, bai babesgabetasun-kasuetan.

Testuan organo eta tresna hauen sorrera ere jasotzen da: Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko Organoa, Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseilua, Haur eta Nerabeen Foroa edo Haur eta Nerabeei buruzko Informazioko Euskal Sistema.

Arau berri honekin, Gobernuak 2020-2024 Gobernu Programaren 86. konpromisoaren lehen ekimena betetzen du. Konpromiso horrek honako hau adierazten zuen zehazki: “Haurren eta Nerabeen Eskubideei buruzko Lege bat onartzea, haurrak eta nerabeak babesteko, prebenitzeko eta sustatzeko sistema arautu eta garatzeko”.

Euskal Legea NBEko Haurren Eskubideen Batzordeak egindako oharrak eta gomendioak kontuan hartuta diseinatu da. Gainera, estatuko legeriarekin bat etorriz, arau berriak estatuko araudietan ezarritakoa osatu eta zabaltzen du, “Euskadiko errealitate eta behar espezifikoetara egokituz”.

Melgosa sailburuak gaur adierazi duenez, “lege honek haurren eta nerabeen bizitzaren alderdi guztiak jorratzen dituen sistema integrala proposatzen du, haien segurtasuna eta garapen osoa bermatuz, eta haien eskubideen babesa eta sustapena politika publiko guztien ardatz gisa jarriz”.