Ver este email online / Email hau online ikusi

 


AURKEZPENA

 


PRESENTACIÓN

 
 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALAREN 2021ko BAROMETROA

Mahai ingurua: Belaunaldi arteko elkarrizketa

 

BARÓMETRO 2021 DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI

Mesa redonda: Diálogo intergeneracional

 
 

Data: 2022/12/15

Tokia: Emanaldi aretoa, Artium, Frantzia kalea 24, Gasteiz

 

Fecha: 15/12/2022

Lugar: Artium-Auditorio, c/Francia 24, Vitoria

 
 

Abenduaren 15ean Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren (EHSS) 2021.ko Barometroa aurkeztuko dugu. Txostenak EHSSko datu nagusiak jasotzen ditu bere izaera, ezaugarriak, ekintza, pertsona, baliabide eta harremanen arabera, eta bere ekarpen soziala eta errealitate anitza aditzera eman nahi du, eta baita bere onarpena sustatu, eraldaketa sozialerako oinarrizko eragile bezala.

 

El próximo 15 de diciembre vamos a presentar los resultados del Barómetro 2021 del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE), un informe que recoge los principales datos del TSSE en cuanto a su identidad y caracterización, actividad, personas, recursos, herramientas y relaciones, y pretende dar a conocer su contribución social y su realidad diversa, así como promover su reconocimiento como agente fundamental de transformación social.

 
 

Jardunaldiak, sektorearen datuak aurkezteaz gain, elkarrizketarako eremu bat sortu nahi du, non sektorearekin lotutako pertsonen belaunaldi ezberdinekin hitz egin, ondarearen funtsezko elementuei buruz. Elementu hauen gainean erakunde eta sareetan belaunaldi arteko ordezkapena eratu daiteke, EHSS anitz, plural, solidario bat eraikitzen jarraituz; eta EHSS hau gai delarik bere erantzunak etengabe eguneratzeko.

 

La jornada, además de presentar los datos del sector, pretende generar un espacio de diálogo en el que conversar con distintas generaciones de personas vinculadas al sector sobre los elementos fundamentales del legado. Elementos sobre los que articular el relevo generacional en las organizaciones y redes, y seguir construyendo un TSSE diverso, plural, solidario, y capaz de actualizar permanentemente sus respuestas.

 
 


PROGRAMA

 


PROGRAMA

 
 

10:00. Harrera eta aurkezpena.

10:05. Jardunaldiaren aurkezpena.
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza.

10:20. Barometroaren datu nagusien aurkezpena.
Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia.

10:50. Mahai ingurua: Belaunaldi arteko elkarrizketa. Ondarea eta belaunaldi arteko ordezkapena EHSSko erakundeetan.

12.00. Lunch-gosaria.

 

10:00. Admisión y presentación.

10:05. Presentación de la jornada.
Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

10:20. Presentación de los datos principales del barómetro.
Observatorio vasco del Tercer Sector Social.

10:50. Mesa redonda: Diálogo intergeneracional. Legado y relevo generacional el en TSSE.

12:00. Desayuno-lunch.

 
 


ESTEKAK

 


ENLACES

 
 

> Programa osoa PDF formatuan

 

> Programa completo en PDF

 
 

> Izen-ematea 

> Inscripción 

 

Simón Bolívar, 8B 48010 Bilbao
documentacion@3seuskadi.eus | T: 944 00 33 55
Para cambiar o cancelar tu suscripción, pulsa aquí.
Zure izen-ematea deuseztatzeko edo aldatzeko, klikatu hemen.

Mezu hau jaso duzu zure kontaktu datuak EDE Fundazioak (Simon Bolibar, 8 b, 48010 – Bilbo) erabiltzen dituzte gizarte, kultura eta hezkuntza arloetako informazio interesgarria jaso dezazun, eta ez dira hirugarrenen esku utziko. Informaziorik jaso nahi ez baduzu, datuak atzitu edo datuen erabilera mugatu nahi ba duzu, bidali posta elektroniko bat hona: promocion@3seuskadi.eus.

Se informa de que ha recibido esta comunicación porque sus datos de contacto se tratan por EDE Fundazioa (Simón Bolívar, 8 b, 48010 - Bilbao) para enviarle contenido de interés sobre los ámbitos social, cultural y educativo y no se facilitan a terceros. Si quiere dejar de recibir información, acceder a sus datos, o limitar el tratamiento envíe un correo electrónico a promocion@3seuskadi.eus.