Ver este email online / Email hau online ikusi

 

PROGRAMA

Jornada-Webinar: El conflicto en las organizaciones del Tercer Sector Social

10:00-10:55
Definiendo el conflicto

 

PROGRAMA

Webinar-jardunaldia: Gatazka Hirugarren Sektore Sozialeko erakundetan

10:00-10:55
Gatazka definituta

 
 

11:00-11:45
El conflicto en las organizaciones del TSS: buscando propuestas de cuidado y aprovechamiento de las fuerzas del cambio

 

11:00-11:45
Gatazka HSSko erakundeetan: zaintza-proposamenak eta aldaketarako indarrak aprobetxatzeko helburua

 
 

En primer lugar trataremos de acercarnos al conflicto a partir de una definición elaborada por nuestro compañero de Fundación EDE Alex Carrascosa, que pondremos en diálogo con el contraste de Mª Eugenia Ramos Pérez de Fundación Gizagune, con su mirada al conflicto desde la Mediación y gestión de conflictos en el ámbito de las organizaciones. Este primer diálogo servirá como punto de partida y apoyo para la comprensión del diálogo posterior en torno al conflicto en el TSS.

 

Lehenengo eta behin, gatazkara gerturatzen saiatuko gara EDE Fundazioko gure lankidea den Alex Carrascosak prestatutako definiziotik abiatuta. Hori guztia landuko dugu Gizagune Fundazioko M. Eugenia Ramos Pérezekin batera, hark erakundeen esparruan gatazkak kudeatzearekin eta bitartekaritzarekin lotuta gatazkaren inguruan duen ikuspegia erakutsiko baitigu. Lehen elkarrizketa HSSko gatazkaren inguruan ondoren egin beharreko elkarrizketa ulertzeko abiapuntua eta babes-puntua izango da.

 
 

En segundo lugar queremos preguntarnos sobre la tipología de conflictos que nos estamos encontrando en el sector. ¿Hasta qué punto entender algunos de estos conflictos desde una mirada global nos puede ayudar a afrontarlos de manera más fluida y efectiva? ¿De qué manera diferencial se expresan los conflictos en las organizaciones del tercer sector?, ¿existe una tipología de conflictos diferentes en las organizaciones del tercer sector social?

 

Bigarrenik, sektorean topatzen ari garen gatazken tipologiaren inguruko galderak egin nahi dizkiogu geure buruari. Zer puntutaraino uler dezakegu gatazka horietako batzuek, ikuspegi orokorretik, modu arin eta eragingarriagoan aurre egiten lagun diezaguketela? Zer era ezberdinetan adierazten dira gatazkak hirugarren sektoreko erakundeetan? Ba al dago gatazka ezberdinen tipologiarik hirugarren sektore sozialeko erakundeetan?

 
 

Para finalizar nos preguntaremos sobre qué estamos haciendo para resolver los conflictos en las organizaciones y buscaremos algunas propuestas de acercamiento al mundo del conflicto que nos ayuden a profundizar en esta fuerza de transformación tan necesaria. ¿Qué podemos hacer para aprovechar el potencial de cambio de los conflictos en nuestras organizaciones?

 

Amaitzeko, erakundeetako gatazkak konpontzeko zer egiten ari garen galdetuko diogu geure buruari, eta gatazka-mundura gerturatzeko proposamen batzuk bilatuko ditugu horren beharrezkoa den eraldaketa-indar horretan sakondu ahal izateko. Zer egin dezakegu gure erakundeetan gatazken aldaketa-potentziala aprobetxatu ahal izateko?

 
 

Para ello desarrollaremos también un diálogo a tres bandas con Mª Eugenia Ramos Pérez de Fundación Gizagune, Pedro del Rio de Plena Inclusión y Gloria Sosa Sanchez-Cortes del colectivo Cala.

 

Horretarako, gainera, hiruko elkarrizketak egingo ditugu honako hauekin: Gizagune Fundazioko M. Eugenia Ramos Pérez, Plena Inclusión erakundeko Pedro del Rio eta Cala kolektiboko Gloria Sosa Sanchez-Cortes.

 

+ INFO

INSCRIPCIÓN

+ INFO

IZEN EMATEASimón Bolívar, 8B 48010 Bilbao
promocion@3seuskadi.eus | T: 944 00 33 55
Para cambiar o cancelar tu suscripción, pulsa aquí.
Zure izen-ematea deuseztatzeko edo aldatzeko, klikatu hemen.

 
 

Mezu hau jaso duzu zure kontaktu datuak EDE Fundazioak (Simon Bolibar, 8 b, 48010 – Bilbo) erabiltzen dituzte gizarte, kultura eta hezkuntza arloetako informazio interesgarria jaso dezazun, eta ez dira hirugarrenen esku utziko. Informaziorik jaso nahi ez baduzu, datuak atzitu edo datuen erabilera mugatu nahi ba duzu, bidali posta elektroniko bat hona: promocion@3seuskadi.eus.

Se informa de que ha recibido esta comunicación porque sus datos de contacto se tratan por EDE Fundazioa (Simón Bolívar, 8 b, 48010 - Bilbao) para enviarle contenido de interés sobre los ámbitos social, cultural y educativo y no se facilitan a terceros. Si quiere dejar de recibir información, acceder a sus datos, o limitar el tratamiento envíe un correo electrónico a promocion@3seuskadi.eus.